Tillbaka till Värmlandsrötters hemsida

saffle
Säffle Kommunvapen

Program för Säfflebygdens Släktforskargruppp hösten 2023

30 oktober – Vilka släkter och orter forskar du på? Berätta om din släktforskning och vi pratar släktforskning, men vi börjar med att Arne Berg berättar om ”En vanlig soldat”

11 november – Arkivens dag. Vi är på Biblioteket kl 10 – 13.

27 november – Föredrag Sune Fransson, Kila Östra Bygdegårdsförening om bygdefotograf Karl Rud

Här är länkarna som Dennis berättade om på släktforskardagen.

http://berget.st/varboddeman
https://kartavdelningen.sub.su.se/kartrummet/
https://kartbild.com/#14/63.0105/17.7886/0x4

Släktforskarträffar

Sista måndagen i månaden

Se våra programpunkter på fliken På-gång

Lokalen är någonstans på Säffle Bibliotek, och tiden är ca 18.55 (biblioteket stänger entren prick kl 19.00). Vi måste vara ute före kl 22.00 då larmet slår på. Annan tid och plats anges särskilt.

Tanken är att träffarna skall få karaktären av ”växelbruk”, dvs att de skall växla mellan ”gagg”- och temabetonade kvällar. Vid alla våra träffar serveras fika med dopp.

Släktforskarhjälp på biblioteket

Andra måndagen i varje månad aug-maj, kl 16-19, finns två erfarna släktforskare på plats i Värmlandsrummet för att hjälpa och ge råd och som du kan diskutera dina frågor med. Nybörjare får hjälp med att komma igång med sin forskning, släktutredningar utförs inte.